Pressmeddelande 2020-09-11 från Sveriges Författarförbund:

Vi i Sveriges Författarförbund ställer oss bakom Litauens erkännande av Svjatlana Tsichanouskaja och hennes koordinationsråd som legala ledare och representanter för det belarusiska folket fram tills nya demokratiska val kan hållas.

En president som Lukasjenka som manipulerar valet, vägrar insyn, utövar våld mot sitt eget folk genom hot, frihetsberövande och tortyr har förverkat sin trovärdighet och sin rätt att företräda någon annan än sig själv och sina egna maktintressen.

Vi uppmanar Sveriges regering, fackföreningar och andra demokratiska organisationer att följa vårt exempel.

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

Kontakt: Grethe Rottböll, 070 777 58 59, grethe.rottboll@forfattarforbundet.se