Dansk forfatterforening och föreningen Danske forlag har träffat ett branschavtal som rör transparensen i DSM-direktivet.

Avtalet innebär att författare och översättare har rätt att ta del av specifik information om ekonomin i sina enskilda avtal med förlagen. Det anger hur ofta och vilken typ av information som ska tillhandahållas av förlagen.

För upphovspersonernas del är det här en stor framgång.
”De danska författarna och översättarna har efter en mångårig kamp för förbättrad transparens äntligen kommit fram till ett avtal som kommer att få stor betydelse”, säger Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe Rottböll. ”En liknande överenskommelse måste till även för svenska författare och översättare, så att vi kan hävda våra rättigheter när våra verk allt oftare kommer ut i digital form.”

Mer om det nya avtalet finns att läsa på Dansk forfatterforenings hemsida.
Mer om DSM-avtalet finns att läsa här.