Vi vill påminna om sektionernas stundande årsmöten:

19/1 BULT:s årsmöte
27/1 Översättarsektionens årsmöte
14/2 Minervas årsmöte
27/3 Skönlitterära sektionens årsmöte

Årsmöteshandlingarna skickas ut i god tid före mötet.