Beloppen varierar och fördelas av en jury med ett maxbelopp om 50 000 kronor per stipendiat. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2012-2014 och avser kopiering i andra kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5. Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, läromedelsförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden.

Sista ansökningsdag var 25 oktober 2016. Håll utkik på forfattarforbundet.se för nästa ansökningstillfälle.