Pressmeddelande

Priset delas ut till två poeter som verkar i Frödings anda. Prisceremonin sker den 28 september kl. 13.00 på Författarförbundets scen på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg. Prispengarna, 80.000 kronor per person, delas ut av Stiftelsen Författarnas Frödingfond.

Juryns motivering:

Anne-Marie Berglund har i hela sitt författarskap visat stort mod. Hon följer sitt eget spår, hennes diktning präglas av rytm, språklig pregnans och djärvhet.

I diktsamlingen Jag vill stå träd nu skriver hon: ”Det smakar dikt idag/Jord i mun, blodsmak/djupt ner i halsen”. Raderna berättar om poetens utsatthet, både för diktens nödvändighet och för livet självt, ja om hur kroppens sinnliga närvaro i tanken öppnar livet för det främmande och förankrar oss i det vi alla delar. Det är djupt provocerande ty det ställer krav på läsarens självsyn, och det ger en säregen förtröstan – det är ändå möjligt att leva.

Anne Marie Berglunds författarskap lever mellan dessa poler, antingen det hon berättar har svensk och finsk landsbygd, Stockholm eller Paris som fond.

Bruno K. Öijers författarskap är älskat. Det har satt djupa spår i den svenska samtidslitteraturen; dikterna och hans framföranden öppnar för poesin hos en stor publik.

Hans lyrik har en stark rytmisk närvarokänsla, samtidigt som bildspråket med tiden blivit alltmer sparsmakat har det också blivit mera pregnant. Han är en diktare i ständig rörelse framåt, en som vidgar sin diktning mot än större språklig och innehållslig rikedom.

Allt han skriver utmärks av mod, egensinnighet och skarpsyn. Han ser ensamheten och särlingskapet, både hos barnet som blev den vuxne och hos den vuxne som bor i barnet. Raderna ”på ett fotografi som aldrig togs/men som jag alltid bär med mej” – ur den senaste diktsamlingen visar en överraskande och hisnande tankeflykt. Den vetter mot bråddjupet och lekfullheten, den dramatiska polaritet som ger hans verk dess egenartade energi.

Juryn för Frödingpriset har varit: Mara Lee Gerden, Arne Johnsson och Elisabeth Rynell

Kontakt: Gunnar Ardelius, förbundsordförande, tel. 0739-45 01 15, e-post ga@sff.info och Arne Johnsson, 070-667 47 59, e-post Arne.Johnsson@lindesberg.se