På ambassadens hemsida står det bland annat att läsa om Kurdo Baksi: ”(he) is not worthy of discussing democracy or rule of law at all”. Vi kan inte stå och se på när Kinas ambassad skriver att en erkänd svensk journalist inte är värdig att diskutera demokrati.

Fallet med den frihetsberövade svenske medborgaren Gui Minhai visar med all önskvärd tydlighet att det som behövs i Kina är just diskussioner om demokrati och rättsstatens principer. Att frihetsberöva någon utan rättegång strider mot de mänskliga rättigheterna. Att Gui Minhai ska friges har högsta prioritet för alla våra organisationer och vi kommer fortsätta arbeta för att få hem Gui Minhai.

En annan diskussion rör folkgruppen uigurer. Sverige och andra länder har riktat stark kritik mot Kina för hur landet behandlar uigurer. Uigurer som kommer till Sverige beviljas idag asyl på grund av den allvarliga situationen för dem i Kina.

Ambassaden skriver också att de hoppas att ”relevant” svensk media inte ska ge Kurdo Baksi en plattform. I Sverige har vi fria medier. Varken Kinas ambassad eller vi som är företrädare för pressfrihetsorganisationer i Sverige ska bestämma vad som ska publiceras i vårt land. Det är det som är definitionen av fri och i våra ögon ”relevant” media.

Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund
Jesper Bengtsson, Svenska PEN
Ulrika Hyllert, Journalistförbundet