Åke Holmberg (”Ture Sventon”) testamenterade avkastningen av sina framtida upphovsrättsersättningar till en stipendiefond som fick namnet Stiftelsen Åke och Vera Holmbergs stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att bereda barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare möjlighet att vistas i de nordiska länderna för förkovran, studier eller för att vinna arbetsro.

Stipendiebeloppen är avsedda att motsvara kostnad för resa samt uppåt en månads vistelse på något av de nordiska författarhusen. Information om gästhem i Norden finns på Författarförbundets hemsida.

Observera att stipendiaten själv ansvarar för bokning av resa och vistelse. Det kan vara en god idé att kontrollera tillgängligheten på önskat gästhem innan man ansöker om stipendiet. Tilldelat stipendium ska utnyttjas före utgången av år 2018. Notera att en reseberättelse ska lämnas in efter avslutad resa.

Hur du ansöker

Det finns ingen särskild ansökningsblankett men du som söker ska bifoga en kortfattad beskrivning över resan du önskar företa. Ange vilket nordiskt land du vill vistas i och vad resan syftar till. Utdelningsbeslut fattas av en särskild jury.

Skicka din ansökan till:

”Åke och Vera Holmbergs stipendiefond”
Box 3157
103 63
Stockholm

Ansökan ska vara oss tillhanda eller poststämplad senast den 27 april 2017. För mer information kontakta Irma Håkansson Eiritz (ih@sff.info,08-545 132 00).