Vad EWC gör i AI-frågan

A Writoid – A robot trying to imitate the style, and ways of telling a story that are exclusive of a human writer. Så beskriver EWC det nya begrepp som kampanjen Against writoids utgår ifrån och som fokuserar på den del av AI som har inverkan på de litterära upphovspersonerna.

EWC uttalade sig redan i april om den kommande europeiska AI-lagstiftningen (AI Act). Författarförbundet lät översätta deras uttalande till svenska, läs översättningen här. :

I juli 2023 publicerar EWC ett nytt uttalande om den föreslagna AI-lagstiftningen, där man i korthet framför allt riktar in sig på två artiklar i det senaste förslaget, nämligen art. 28b (4) och 52.3a, som handlar om generativ AI (som EWC anser vara ”högrisk-AI”). Man menar att de föreslagna skrivningarna i dessa artiklar inte ger tillräcklig kompensation för tidigare skador i form av otillåten användning (”inmatning”) av upphovspersoners verk och att de inte heller är tillräckliga för att skapa en hållbar framtid för litterära och konstnärliga verk så som de nu är formulerade. Uttalandet finns att läsa här.

EWC menar att kreativt skapande behöver skyddas i enlighet med ”The ART principle”, där ART står för Authorisation, Remuneration, Transparency (tillstånd, ersättning, transparens).

I uttalandet förespråkar EWC även att undantaget för text- och datautvinningsändamål (art. 4) i DSM-direktivet bör förtydligas så att det inte ska kunna misstolkas att det är ”fritt fram” att mata generativa AI-robotar med upphovsrättsskyddat material.

EWC har även samarbetat med IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) när det gäller detta och i juli ingick de ett samarbetsavtal med US Authors Guild, läs mer.

Nu i september drar EWC igång kampanjen Against Writoids. Mer om den finns att läsa på webbsidan med samma namn: againstwritoids.org.

Vad Författarförbundet gör i AI-frågan?

Författarförbundet har gjort flera uttalanden i massmedia och tillsammans med andra svenska upphovsrättsorganisationer genomfört ett halvdagsseminarium som filmades och som kan ses här. Författarförbundet har också haft medlemsmöten och kommer under Bokmässan i september att ha tre panelsamtal som handlar om vad AI innebär för litterära upphovspersoner.

Tillsammans med övriga författar- och översättarorganisationer i EWC, kommer Författarförbundet att på olika sätt delta i kampanjen Against Writoids, men förbundet kommer också att ta fram en egen AI- strategi.

Mer om Sveriges Författarförbund och AI

Panelsamtal på Bokmässan

TORSDAG 28/9 KL 12.00–12.45 I SAL J2: AI OCH LITTERATUREN (SEMINARIEKORT KRÄVS)
När slutar artificiell intelligens att uppfattas som artificiell? Vad händer med vår egen intelligens om vi ständigt matas med artificiell? Med verktyg som ChatGPT och Midjourney går det att skapa avancerade texter och bilder utan författare, illustratör eller grafisk formgivare. Vad betyder det för bokbranschen och för dem som skapar litteraturen? Vem äger upphovsrätten? Amanda Ghanbari Lundberg, jurist Svenska Tecknare, Elin Molander, illustratör, Jesper Olsson, litteraturvetare Uppsala universitet, Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund. Moderator: Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare.
Arrangörer: Svenska Tecknare och Sveriges Författarförbund.

FREDAG 29/9 KL 14.00–14.25 PÅ LITTERATURSCENEN: AI OCH ORDET
Flera svenska förlag har redan börjat experimentera med AI-tekniken. Vad betyder det för författare och översättare? Vilka är hoten, och möjligheterna, med artificiell intelligens? Mattias Beijmo, internetanalytiker och författare; Mattias Boström, Lind & Co, och Åsa Anesäter, jurist på Sveriges Författarförbund. Moderator: Anders Rydell, författare och chefredaktör för tidskriften Författaren.

LÖRDAG 30/9 KL 14.30–14.55 PÅ LITTERATURSCENEN: MASKINEN OCH ÖVERSÄTTAREN
Senaste året har frågan om AI och framtidens arbetsmarknad präglat stora delar av samhällsdebatten. Med alltmer invecklade språkmodeller tycks maskinen mer eller mindre i stånd att utföra en del av det kreativa arbete vi tidigare betraktat som förbehållet och beroende av människan. I detta panelsamtal diskuteras farhågorna och möjligheterna för översättaren, en av de yrkeskategorier vars behövlighet ifrågasätts av den nya tekniken. Översättarna Elin Svahn och Linus Kollberg samt Julia Ravanis, doktorand i teknikhistoria. Moderator: Jens Ahlberg.