Idag, 14 april, släppte Myndigheten för kulturanalys sin rapport ”Hotad kultur?”. Rapporten avslöjar bland annat att var tredje tillfrågad konstnär och författare någon gång har drabbats av hot, våld eller trakasserier i sitt arbete och att författare är mer utsatta än genomsnittet.

Aftonbladet och Dagens Nyheter har publicerat var sin artikel om resultaten och intervjuat Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius.

– Vi har sett att våra medlemmar har råkat ut för hot, och här konstaterar rapporten att det är ett reellt och utbrett problem. Det måste tas på allvar. Kultur- och justitiedepartementet bör samarbeta tätare för att få till en snabb förändring, säger Ardelius till Dagens Nyheter

– Tystar man en författares röst så tystar man samtidigt många andra dialoger

Läs hela rapporten från Myndigheten för Kulturanalys.