2018 valdes jag till ordförande för Sveriges Författarförbund. Ett viktigare och mer väsentligt uppdrag kan jag inte tänka mig. Det är så rikt och omfattar så mycket.

En plattform där själva namnet Sveriges Författarförbund vittnar om någonting stort. Ett förbund av Sveriges författare och översättare!

Det väcker associationer till allt man läst allt klokt och insiktsfullt. Kunskap och bredd. Det innefattar vittnesmål skönlitterära och dokumentära, allt gott och ont galet och klokt som ryms inom en människa.

Säger vi något är omgivningen beredd att lyssna. Vi har ordet i vår makt och makten att förändra.

Var och en av oss.
Men också tillsammans.

Tillsammans genom och i kraft av vårt heltidsarbetande kansli, våra ekonomer och jurister, kan vi som ingen annan organisation eller politiskt parti försvara yttrandefriheten upphovsrätten bildningen litteraturen biblioteken och läsandet.

Vi kan just genom att vi är individualister visa på kraften att våga stå upp för det vi tror på även när andra omkring oss viker sig.

Vi kan skapa broar mellan världens författare och stödja de författare vars röster tystas.

Vi kan med ordens och språkets hjälp visa på vad som sker när digitaliseringen urholkar upphovsrätten.

Vi kan tålmodigt och hårdnackat om och omigen skriva förklara debattera vikten av bibliotekens plats i samhället.
Min förhoppning är att få med ännu fler av Sveriges författare för jag vet att varje enskild läst och älskad författare ger oss ytterligare kraft och styrka.

Grethe Rottböll, ordförande