”Det är oerhört glädjande att kunna presentera förslag på en kraftfull satsning på den fria kulturen. Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur den här krisen och nu vill vi säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom hela sektorn”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i Kulturdepartementets pressmeddelande den 14 september 2021.

Regeringen föreslår att 75 miljoner kronor avsätts för att förstärka satsningen Stärkta bibliotek, vars syfte är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

”Det är särskilt roligt att biblioteken får extra pengar”, säger Författarförbundets Grethe Rottböll sedan hon tagit del av pressmeddelandet. ”Vi hoppas på publika litteraturscener med poesiuppläsningar, författarsamtal och presentationer av aktuella översättningar nu när bokhösten sparkar igång.”