Nu utlyses 2018 års Bernadottestipendium av Svenska Akademien. Det ska i år gå till en skönlitterär författare. Författaren ska ha givit ut minst tre och högst fem verk på svenska – roman, novell eller litterär essäistik. Ansökan ska vara Svenska Akademien tillhanda senast 9 februari!

Stipendiet är på 120 000 kr. Därutöver erbjuds stipendiaten två veckors vistelse med halvpension under maj månad i Hvita villan på Öland. För denna vistelse erhålls 10 000 kronor för att täcka omkostnader.

Mer information finns på Svenska Akademiens hemsida:

http://www.svenskaakademien.se/press/utlysning-av-svenska-akademiens-bernadottestipendium-2018