Det finns 12 litterära arbetsstipendier att söka från Natur & Kultur. De litterära arbetsstipendierna premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Arbetsstipendierna är personliga och är på vardera 100 000 kronor.

Juryn premierar främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier har delats ut sedan 2011.

För mer information och ansökningsblankett, klicka här.