Gå till innehållet

Sök radiostipendier!

Kan sökas av verksamma inom Sveriges Radio och administreras av Författarförbundet. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar för vidaresändning av radiokanaler.

Radiostipendier kan sökas av verksamma inom Sveriges Radio och administreras av Sveriges Författarförbund. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar för vidaresändning av radiokanaler. Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4) under det senaste året. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som fast anställd eller projektanställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Digital ansökan för medlemmar i Sveriges Författarförbund

Ansökningsblankett radiostipendier 2016 (PDF för utskrift)