UPPRÄKNING Från årsskiftet höjs biblioteksersättningen till en krona och fyrtioett öre. En efterlängtad höjning, men än återstår många frågor kring biblioteksersättningen att lösa. Vad innebär exempelvis Litteraturutredningens förslag att övergå från årliga förhandlingar till reglerade överläggningar? Vad händer när e-lånen inte längre ingår i biblioteksersättningens nuvarande form? Och går det egentligen att lita på kulturministern Lena Adelsohn Liljeroths lugnande tal om att biblioteksersättningen även fortsättningsvis kommer att vara en ”ersättning” och inte ett ”bidrag”? Det är några av de frågor som ställs i aprilnumret av tidskriften Författaren.

Läs numret här