#Metoo och litteraturen

Den 12 december hölls på Författarnas hus en kväll på temat ”#Metoo och litteraturen”. Författarförbundet har inlett arbetet med att ta fram en ny förbättrad policy och handlingsplan för att på bästa sätt kunna stödja och skydda medlemmarna från sexuella trakasserier. Vi bjöd in såväl medlemmar som allmänheten till en kväll för panelsamtal, publikdiskussioner och uppläsningar.

Moderatorn Ulrika Kärnborg ledde det engagerade samtalet mellan Arazo Arif, Sara Gordan, Patrik Lundberg och Åsa Moberg. Svarade för uppläsningarna gjorde Mara Lee, Felicia Mulinari, Agneta Pleijel och Theodor Hildeman Togner.

Sällan har väl Författarnas hus varit så välbesökt som under denna kväll; lokalen var fullsatt ända in i varje vrå och stämningen beskrevs av publikdeltagare som magisk. Många gick därifrån med en känsla av sammanhållning, öppenhet och progressivitet.

 

Foto: Kajsa Gordan