Den 17 september höll Författarförbundet ett möte för författare som ger ut på Bonnierförlagen. Efter de senaste årens framgångsrika avtalsarbete som resulterat i ramavtal mellan förbundet och förlagen Norstedts, Natur & Kultur, Ordfront och Atlas finns det anledning att uppmärksamma författare som ger ut på landets största förlagsgrupp om fördelarna som ett ramavtal för med sig.

Under mötet berättade Gunnar Ardelius om det långsiktiga avtalsarbete som Författarförbundet bedriver, samt gav en kort tillbakablick över hur avtalssituationen har utvecklats och förändrats över tid sedan det gamla ramavtalet med Förläggarföreningen upphörde att gälla i mitten av 1990-talet.

Sedan dess har en spretig avtalsflora utvecklats, Förläggarföreningen har inte längre mandat att teckna avtal för sina medlemmar på författarområdet och förbundet har därför inriktat sina förhandlingar på de enskilda förlagen. Genom avtalen med Norstedts och Natur och Kultur täcks både den andra och tredje största förlagsgruppen in och nästa naturliga steg vore att träffa avtal med den största, Bonnierförlagen.

Även förbundsjuristen Maria Martinsson var med vid mötet och förklarade att fördelarna med ramavtal är många. För såväl förlag som författare innebär ett ramavtal en solid grund att stå på vid avtalsförhandlingen. Vetskapen om att grundvillkoren redan är överenskomna och klara gör att parterna kan fokusera på att förhandla de villkor som är specifika för just den aktuella upplåtelsen.

Flera författare som deltog i mötet berättade om hur det kan kännas svårt att avtalsförhandla med sin förläggare, den person som författaren samtidigt har ett nära samarbete med kring själva verket, boken. Som debutant kan det till och med vara så att en förhandling kan kännas omöjlig. Ett ramavtal utgör i dessa fall en viktig trygghetsfaktor för författaren.

Eftersom en författare under en hel karriär kanske träffar 20-30 förlagsavtal och förlaget under samma tid sannolikt tusentals avtal är relationen ur avtalssynpunkt också obalanserad redan från början. Ett ramavtal där förbundet är förhandlingspart bidrar till en mer jämlik förhandlingssituation.

Mötet avslutades med en öppen diskussion där många deltagare tog chansen att lufta sina erfarenheter av avtalstecknande och förhandlande. Från författarhåll är det tydligt att ett ramavtal är efterlängtat och förbundet kommer därför att fortsätta arbetet för att träffa ett även med Bonnierförlagen.

Sedan mötet hölls har Bonnierförlagen bjudit in till förhandling, vilket är ett steg i rätt riktning och ett initiativ som vi ser mycket positivt på. Samtidigt som förbundet intensifierar sina kontakter med Bonnierförlagen vill vi uppmana alla medlemmar att även fortsättningsvis skicka in sina avtal för granskning.