Dagens Nyheter 2016-02-19 – http://www.dn.se/dnbok/konflikt-vandes-till-unikt-samarbete/

”– Vi gick till ganska hårt angrepp mot Stadsbibliotekets högsta chef och den högsta ansvariga politikern i Stockholm. Men vi fick ganska snabbt därefter svar om att de genast skulle ändra på detta, säger Gunnar Ardelius på Författarförbundet.”

”De punkter som Författarförbundet tillsammans med Roger Mogert har arbetat fram är bland annat att resurser ska avsättas till att alla elever får tillgång till ett välrustat och bemannat skolbibliotek, mer resurser för att stärka det läsfrämjande arbetet och att budgeten ska finansiera att alla författare och översättare som håller föredrag på institutioner som bibliotek ska få skälig ersättning. Man vill också att staden ska ge plats för skapande och utveckla fler poesiarenor.”