Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

Projektbidrag

Projektbidrag har tilldelats:
Anders Hansson, Stockholm, 45 000 kr för översättning och publicering av Derek Parfits bok Reasons and Persons
Tidskriften Respons
, Stockholm, 83 580 kr för projektet Konstfärdigheter    

Stipendier

Stipendier om 30 000 kr har tilldelats:
Per Bäckström, Växjö
Magnus Bärtås, Stockholm
Fredrik Ekman, Stockholm
Simon Ekström, Stockholm
Fataneh Farahani, Stockholm
Bjöörn Fossum, Stockholm
Solveig Jülich, Stockholm
Ingemar Lagerström, Linköping
Carl Lebeck, Stockholm
Margret Lepp, Mölndal
Lena Liepe, Växjö
Paula Mählck, Vaxholm
Robert Påhlsson, Billdal
Ola Sigurdson, Göteborg
Philippe Tassin, Pixbo
Ulf Zander, Lund

Jury

I Lars Salviusföreningens jury för 2021 ingår Göran Blomqvist (ordförande), f.d. vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska institutets populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs, civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.