Idag, 11 april 2016, skickar KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet i och med att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.

En betydande del av landets verkligt små företag drivs av yrkesverksamma kulturskapare. Dessa är enmansföretag, ofta med låg omsättning, men med ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnader på samma villkor som andra större verksamheter. Senast deras skattemässiga villkor utreddes ordentligt var över 30 år sedan.

KLYS konstaterar att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor och lägger fram förslag på två skattemässiga justeringar för att underlätta för egenföretagande kulturskapare och därmed främja den kulturella mångfalden.

 

Gunnar Ardelius om förslagen i skrivelsen:

”Detta skulle innebära en förbättrad möjlighet för småföretagare att både våga starta och att kunna fortsätta med konstnärliga och litterära verksamheter, som att skriva böcker, musikstycken, teaterpjäser och så vidare.

En ska komma ihåg att det främsta syftet för sådan verksamhet inte är att öka lönsamheten i företaget för att så småningom kunna expandera verksamheten och inrätta den i en lokal.”

 

Läs hela skrivelsen här.

KLYS hemsida