• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Kallelse till skönlitteräras årsmöte

Härmed inbjuds medlemmar i skönlitterära sektionen till årsmöte tisdag 11 februari, kl. 19, Författarnas hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm.

Vi inleder med uppläsning och avslutar kvällen med mingel. Däremellan hålls årsmötet. Dessutom kommer Astrid Trotzig, vice ordförande i Sveriges Författarförbund,och  informerar om förbundets internationella arbete.

Välkommen!

Peo Rask
Ordf. skönlitterära sektionen

P.S. Följ oss gärna på Facebook: Skönlitterära