• Datum:
  • Plats: Adolf Fredriks kyrka, Stockholm

Som medlem i Sveriges Författarförbund är du välkommen att delta i en särskild deklarationskurs för författare, översättare och dramatiker.

Kursen pågår från 09:00 till 13:00 med paus för kaffe och smörgås.

Kursledare

Susin Lindblom, skattejurist och förbundsdirektör på Sveriges Dramatikerförbund.

Kurslitteratur

Deklarationsråd 2016 kommer att finnas tillgängliga att skriva ut i slutet av mars via Författarförbundets medlemssidor som du når via denna länk.  Det går också bra att beställa exemplar från kansliet (sff@sff.info eller 08-545 132 00).

Anmälan

Anmälan skickas till sff@sff.info (eller ring 08-545 132 00).

Kursen är gratis, men du måste föranmäla dig. Antalet platser är begränsat så anmäl dig i god tid och avanmäl dig om du får förhinder.

Resebidrag på max 500 kronor kan sökas av dig som inte bor i Storstockholmsområdet.