• Datum:
  • Plats: Börshuset, Nobelmuseets kansli, Stockholm

I Sverige har den gestaltande sakprosan (historia, biografi, reportage, reseberättelser osv) hamnat duns mellan stolarna i den akademiska världen. Den är inte tillräckligt ”skönlitterär” för litteraturvetenskapen, men passar heller inte inom den språkliga och samhällsvetenskapliga sakprosaforskning som ägnar sig åt vardagstexter.

Minerva, Författarförbundets fackförfattarsektion, menar att den litterära sakprosan utgör en egen estetisk kategori som kräver sina egna verktyg för att analyseras och förstås. Kritiker och forskare har ibland svårt att hantera den typ av gestaltade verklighetsbeskrivningar som till exempel årets Nobelpristagare Svetlana Aleksijevitj representerar.

Därför är du som medlem i Minerva inbjuden till ett seminarium om forskning sakprosa. Syftet är att ge inspirerande exempel på forskning kring litterär sakprosa och sätta igång ett i samtal om en framtida svensk professur i sakprosa.

Vi kommer att hämta inspiration framför allt från Norge, som har tre professurer i sakprosa, och Finland, där det nyligen inrättats en professur och en docentur i ämnet.

 

Seminariet kommer att äga rum mellan kl. 10.00 och 14.30 onsdagen den 16 mars i Börshuset i Gamla stan i Stockholm. Bland talarna finns Johan Tønnesen (professor i sakprosa vid Olso universitet), Pirjo Hiidenmaa (professor i facklitteraturforskning vid Helsingfors universitet), Anna Jungstrand (forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och författare till Det litterära med reportaget), Maja Hagerman (historiker och författare), Ivo de Figueiredo (norsk historiker, biograf och kritiker), Jo-Bech Karlsen (journalist och författare, Handelshögskolan i Oslo) och Lotte Mjöberg (universitetsadjunkt Mittuniversitetet).

Se hela programmet här (PDF).

Ytterligare namn kan tillkomma.

 

Efter seminariet blir det en paneldiskussion som är öppen för allmänheten mellan kl 15.00 och 17.15 där ovanstående forskare medverkar.

Vi bjuder på kaffe och en enklare lunch.

 

Anmäl dig genom att skicka ett mail till as@sff.info