• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Minerva bjuder in två skönlitterära författare, Gunnar D Hansson och Anna Hallberg, som var och en på sitt sätt vidgat gränserna för vad som kan sägas inom poesin. Redan Carl Jonas Love Almqvist myntade begreppet »Poesi i sak« om den poesi som finns i tingen och inte bara i de vackra orden. Välkommen till en kväll som tillfälligt upphäver genrernas tyranni.

Ett glas vin och något gott att äta serveras.

Plats: Författarnas hus, Drottninggatan 88 B.
Tid: tisdagen den 3 december kl. 18.00.
Anmälan till: Susanne Steneros, ss@sff.info