• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Välkommen till Översättarsektionens medlemsmöte den 4 april i Författarnas hus, Drottninggatan 88B, klockan 19.

Vi inleder med en kort facklig information från den tillträdande styrelsen.

Därefter:

Översättning som väg till klassikerna och till Gud

Nästa nummer av tidskriften Kritiker har som huvudinnehåll två essäer om översättning. José Ortega y Gassets dialog ”Översättningens glans och elände” är en av de mest citerade och inflytelserika texter som nånsin skrivits i ämnet. Den återger ett hisnande samtal mellan en spansk filosof och en fransk språkforskare kring ämnen som skillnader mellan olika språk och förståelsen av klassiska texter. Eva Lisina, syster till poeten Gennadij Ajgi, berättar i sin text, översatt av Annika Bäckström, om hur hon kom att använda nitton år av sitt liv till att översätta Bibeln till tjuvasjiska, ett turkiskt språk med en miljon talare i Ryssland, om de problem som uppstod – till exempel behövdes ett nytt ord för Herren – och om den hjälp hon fick. Numrets redaktörer John Swedenmark och Anna-Lena Renqvist presenterar numret och läser upp valda stycken. Renqvist är filosof med doktorsexamen från Spanien, och hon har översatt Ortegas essä. Även Annika Bäckström medverkar och berättar om Lisina.

Efter mötet serveras en gratis buffé, och vin och tidskriften säljs till självkostnadspris.

Förhandsanmälan till osaover@gmail.com senast den 2 april, eller ring till Johanna Svartström, 073-727 26 87.

Se även Översättarsektionens hemsida.