• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Minervas medlemsmöte om hot mot författare ikväll är inställd på grund av sjukdom.

Nytt datum för medlemsmötet är onsdagen den 20 maj kl. 18.00.

Plats: Författarnas hus på Drottninggatan 88 B,Stockholm,portkod 7549.

Vilka hot riktas mot författare i dagens spända läge? Hur reagerar vi – med verbala motoffensiver eller självcensur? Vad gör polisen och vad kan polisen göra mer?

Minerva inbjuder till panelsamtal mellan två författare, Lisa Bjurwald och Mohammad Fazlhashemi, och en polismästare, Johan Grenfors från nationella operativa avdelningen. Efter samtalet, som leds av Katarina Bjärvall, bjuder Minerva på förfriskningar med tilltugg.

Tid: måndagen den 13 april kl 18.00.

Svar till ss@sff.info senast den 9 april.

Välkomna!

Minervas styrelse