Författarförbundet har tidigare med bestörtning reagerat på nyheten om att bibliotekarier har hotats till följd av att de har arrangerat sagostunder med dragqueens på sina bibliotek. Författarförbundet ser mycket allvarligt på detta försök att begränsa yttrandefriheten och det fria kulturutbudet.

Nu har ännu ett försök att begränsa yttrandefriheten och det fria kulturutbudet gjorts – den här gången från politiskt håll. Dagens Nyheter uppmärksammar 2022-12-13 att sagostunden ”Drag story hour” har stoppats på Trelleborgs bibliotek av en enskild gruppledare i kommunfullmäktige och en tillträdande ordförande för kommunens kultur- och fritidsnämnd.

Författarförbundet ser allvarligt på alla kränkningar av principen om armlängds avstånd och arbetar aktivt med att bevaka och granska att de kulturpolitiska målen, yttrandefriheten och den konstnärliga integriteten respekteras i respektive region. Författarförbundet uttrycker sitt stöd för det läsfrämjande projektet ”Drag story hour”.

Kulturnämnden välkomnar dragartisterna till Trelleborg

Den 15 december rapporterar SVT att Kulturnämnden i Trelleborg röstat ned Sverigedemokraternas förslag och försök att stoppa sagostunden med de två dragartisterna. Sagostunden kommer att genomföras som tidigare planerat under sportlovet.

 

Foto: Adnan Edrees