Sveriges Författarförbund var på lördagen på bokmässan medarrangörer av ett samtal med rubriken ”Får man lov att använda N-ordet?”.

Översättarsektionen ville med detta seminarium diskutera den problematik översättare ställs inför när det uppstår en konflikt mellan språkbruket i den översatta texten och den laddning ord får i dagens svenska kontext.

Det är en mycket intressant frågeställning, men som samtalet kom att utformas blev det en olycklig rubriksättning och inriktning på diskussionen. Även om deltagarna var kunniga lämnade panelens representation och gemensamma erfarenheter i frågan mycket i övrigt att önska.

Det har inkommit kritiska synpunkter på arrangemanget som Författarförbundet härmed vill instämma i. Samtalet utgick från ett problem som är aktuellt för många översättare men som vi i efterhand förstår borde ha breddats med ett rasifieringsperspektiv. Som ordförande och ytterst ansvarig för Författarförbundets verksamhet vill jag helhjärtat be om ursäkt för att det gick snett. Vi tar till oss av synpunkterna och försöker bättra oss.

Författarförbundet arrangerar årligen hundratals samtal och aktiviteter med syfte att motverka den intolerans vi denna gång tvärtemot vårt syfte kom att bidra till. Jag hoppas att turerna och misstagen kring vårt seminarium i slutändan kan öppna upp för något positivt.

Med värme,
Gunnar Ardelius, Ordförande