Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 presenterat satsningar på kulturen och kulturens återstart efter pandemin. Satsningarna innefattar drygt en miljard kronor.

Utredningens förslag ska nu genomlysas för att se vad som kan inrymmas i den presenterade budgeten. Betänkandet ”Från kris till kraft” kastar ljus på samtliga konstnärsområden.

Författarförbundet vill särskilt uppmärksamma att utredningen tar fasta på frågor som har direkt påverkan på författares och översättares villkor, så som förbättrad kunskap på upphovsrättsområdet, tillgången till trygghetssystem, förstärkning av kultursamverkansmodellen och utökade stipendier.

– Författarförbundet har fört samtal med utredarna, som följt våra strävanden de senaste åren. Utredningen tar upp flera frågor som förbundet har arbetat med under lång tid, exempelvis e-boksutlånen, trygghetssystemens betydelse för författarna och översättarna och digitaliseringens roll i förhållande till upphovsrättslagen. Därför välkomnar vi denna utredning, säger Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund.