Besök Sveriges Författarfonds hemsida

Under år 2016 har författarfonden tillfälligt 1 miljon kronor extra att fördela för internationella utbyten, efter att Konstnärsnämnden ställt särskilda medel till vårt förfogande.

Det betyder att författarfonden just  i år har möjlighet att med större bidrag stödja också mer omfattande och resurskrävande internationella samarbeten eller utbyten än vad som annars varit möjligt.

Läs mer om den extra tilldelningen av internationella utbyten

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten