saraabdollahi1Sara Abdollahi har under sin tid som chefredaktör för Författaren med vassa texter och nya röster öppnat upp för en bredare förståelse för vad författarkollektivet är och kan vara. Författaren har under Saras försorg blivit en tidskrift som hörs, läses och debatteras i hela den svenska litterära offentligheten, säger förbundsordförande Gunnar Ardelius.

Efter två år som tidskriften Författarens chefredaktör går Sara Abdollahi vidare för att arbeta med sitt eget skrivande. #1 2017 blir hennes sista nummer som chefredaktör för tidningen.

Jag tycker att det har varit lärorikt och intressant att jobba med att utveckla Författaren, både som skribent och chefredaktör. Det har också varit viktigt att förvalta uppdraget som ansvarig utgivare i tider då yttrandefriheten hotas av icke-demokratiska krafter som får fäste runt om i världen. Jag är stolt över att Författaren har kunnat bli den tidskrift som den är i dag, självständig men ändå en samarbetspartner till förbundet, medlemstidning men också en kulturtidskrift som har tilltalat fler, icke-kommersiell men samtidigt uppmärksammad. Mitt sista nummer kommer i slutet av mars. Sedan väljer jag att gå vidare och ägna mig åt eget skrivande, säger Sara Abdollahi.