är en facklig organisation för dig som är verksam som författare eller litterär översättare.

Mer om Sveriges Författarförbund »