I torsdags, 20 februari, publicerade Sveriges sex största dagstidningar gemensamt ett öppet brev till Kinas president Xi Jinping. Brevet undertecknades av 30 kulturchefer, förläggare, författare, journalister, jurister och Kinakännare som krävde att den svenske medborgaren, Gui Minhai, släpps fri och att den kinesiska ambassaden upphör med sina attacker mot yttrandefriheten i Sverige.

På sin hemsida har ambassaden nu svarat. Formuleringarna är vid det här laget välkända. Nya svepande attacker mot Gui Minhai och den ”okunniga och arroganta inblandningen i Kinas inre angelägenheter”. Inte med ett ord bemöter ambassaden den konkreta kritik som förs fram i brevet; att Kina allvarligt bryter mot internationella rättsprinciper genom att först kidnappa och sedan hålla en svensk medborgare fängslad i flera år utan rättegång, att Gui Minhai, återigen greps i januari 2018 och sitter fängslad utan vare sig tillgång till advokat eller konsulärt stöd från Sverige.

Inte heller ett ord om de hot som ambassadören riktat mot enskilda personer, organisationer och svenska medier.

I stället fördömer ambassaden starkt de personer som undertecknat brevet och riktar även en attack mot de svenska tidningar som publicerat brevet med ”falska påståenden”.

Svaret från ambassaden visar att vi inte får låta oss tystas. Kravet att Gui Minhai ska släppas är ovillkorligt och så även kravet att Kina ska respektera yttrandefriheten i Sverige. Det öppna brevet är riktat till Kinas president, Xi Jinping. Vi förväntar oss ett svar.

Svenska PEN, Svenska Författarförbundet, Svenska Förläggareföreningen och Journalistförbundet.

För mer information, kontakta:

Elisabeth Löfgren, ordförande för Svenska PENs Fängslade författares kommitté
elisabeth.lofgren@svenskapen.se, 070-526 70 35

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund
grethe.rottboll@forfattarforbundet.se, 070-777 58 59