”Fredspristagarna representerar det civila samhället i sina hemländer. De har under många år främjat rätten att kritisera makten och skydda medborgarnas grundläggande rättigheter. De har gjort en enastående insats för att dokumentera krigsförbrytelser, kränkningar av mänskliga rättigheter och maktmissbruk. Tillsammans visar de civilsamhällets betydelse för fred och demokrati”, lyder Nobelkommitténs motivering.

Författaren Ales Bjaljatski var med och grundade organisationen Vjasna 1996 som bland annat har kämpat mot dödsstraff och tortyr av politiska fångar. Ales Bjaljatski har flera gånger blivit fängslad för sin kamp för mänskliga rättigheter och spenderat flera år i belarusiskt fängelse. Sedan 2020 är han frihetsberövad igen.
”Ales Bjaljatski – som får 2022 års Nobels fredspris – är en av initiativtagarna till den demokratirörelse som växte fram i Belarus i mitten av 1980-talet. Han har ägnat sitt liv åt att främja demokrati och fredlig utveckling i sitt hemland”, skriver Nobelkommittén på Twitter.

Den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties och den ryska Memorial tilldelas också priset.

”Årets fredspris stärker kampen mot förtryck. Författarförbundet har med oro följt utvecklingen i Belarus, Ryssland och Ukraina, och den fängslade författaren Ales Bjaljatski är vår vän via det fria belarusiska författarförbundet. Vi vill påminna om det viktiga kravet att alla politiska fångar omedelbart ska släppas fria”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.

Mer om årets fredspristagare finns att läsa på bland annat aftonbladet.se.