Det är uppenbart vad syftet med dessa hot är: att tysta röster och hindra åsikter att framföras med hot om våld. Vi har sett vad detta leder till i olika länder där självcensuren ligger som ett lock över en fri samhällsdebatt.

Det började även då med hot som tilläts eskalera och bli en maktfaktor; vid en osynlig punkt hade samhällsdebatten förändrats och demokratin blivit en parodi på sig själv.

Vi är inte där än. Man kan motarbeta denna utveckling och försvara det fria ordet.

Man kan också, som Akademibokhandeln, vika ned sig utan att ett enda hotfullt ord uttalats och därmed rulla ut röda mattan för de som vill använda hot och hat för att tysta meningsmotståndare.

Publicerat på SVT Opinion 2016-12-01. Läs hela texten här.