Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år Viveca Melander:

”… som i sin omfattande översättargärning har visat lysande fantasi och gedigen lärdom när hon med ofelbar stil, charm och elegans – en språkdräkt av Armani-snitt – ledsagat läsaren genom ett stort antal betydande italienska författares verk.”

Läs mer om priset och pristagaren på Översättarsektionens hemsida