Under senvåren 2016 ges möjlighet att tillbringa 1-2 veckor i Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg under perioden april – maj. Stipendiet innebär kostnadsfritt boende. Resan till och från samt mat står stipendiaten för.

Mer information på Det fria ordets hus i Växjö