Pressmeddelande 2021-10-21 från Kungliga biblioteket:

Svensk Bokkonst 2020 – årets tävling är avgjord!

I dag tillkännagavs årets 25 utvalda böcker i tävlingen Svensk Bokkonst. Utmärkelsen lyfter fram föredömligt producerade böcker från 2020, som ska inspirera till ökad kvalitet i bokproduktionen.
De utvalda böckerna presenterades vid ett evenemang på Kungliga biblioteket (KB) under torsdagskvällen med Pekka Heino som konferencier. Under kvällen invigde riksbibliotekarie Karin Grönvall även utställningen med de 25 böckerna, som kommer att visas på KB fram till 17 december och turnera inom och utanför Sverige under ett år.

I den årliga tävlingen Svensk Bokkonst är juryns uppdrag att lyfta fram den goda vardagsboken, såväl som de nyskapande uttrycken. Bedömningen sker utifrån sex kriterier: formgivning, typografiskt utförande, funktion i förhållande till produktionskostnad, hållbarhet, slitstyrka samt miljömässighet, innovationsgrad och kommunikation.

Bland de inlämnade bidragen i Svensk Bokkonst 2020 märktes särskilt tendenser till experiment med bokformatet och färgexplosioner i inlagan. Men som vanligt är variationen stor, både bland bidragen och de utvalda böckerna. Från och med fredag 22 oktober kommer du att kunna utforska årets 25 utvalda böcker på Svensk Bokkonsts webbplats.

”Ett gott samarbete i produktionens alla led”

Syftet med Svensk Bokkonst är att stimulera och inspirera till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. Johanna Lewengard, ordförande i föreningen Svensk Bokkonst, framhåller tävlingens betydelse för att belysa alla led av bokproduktionen. Hon understryker också utmärkelsens förmåga att visa hur komplex boken är som medium för kommunikation:
– Svensk Bokkonst är den viktigaste formutmärkelsen vi har i Sverige. Dels för att den synliggör hur väl genomförd design alltid är ett resultat av ett gott samarbete i produktionens alla led, dels för att den uppmärksammar hur rik och komplex boken är som medium för kommunikation. Som bokläsare tar vi aldrig bara del av en skriven text eller återgiven bild, vi läser alltid in en oräknelig mängd saker genom bokens form och material på ett sätt som vi ofta är omedvetna om. Varje år ger tävlingen branschen ett tillfälle att uppmärksamma och prata om de här sakerna.

Årets utställningskatalog

I arbetet med årets katalog har formgivaren BankerWessel och fotografen Lina Löfström Baker använt marmorerade papper från N. Bernard Anderssons bokbinderi/Nordiska Kompaniet (NK). Samlingen finns på KB. Bokbindaren Bernard Andersson (1858–1924) verkade med eget bokbinderi från 1888 fram till 1917, då NK:s bokbinderi förvärvade hans firma. När NK 1963 avvecklade sina producerande verkstäder förvärvade KB bokbinderiet.

De 25 utvalda böckerna presenteras här. Den som vill hämta ett gratis exemplar av katalogen på KB och på NK Bokhandel, där böckerna också visas.

För mer information, kontakta Ylva Sommerland, verksamhetsansvarig.