Styrelsen för stiftelsen Villa Vingarnas fond har beslutat att utlysa stipendier avsedda att helt eller delvis finansiera hyreskostnaden för mottagarens arbetsrum i tre år.

 

Stipendier ur fonden ska enligt stadgarna gå till förtjänta svenska författare, i behov därav.
Stipendiet innebär att stiftelsen ger ett bidrag motsvarande hyran för ditt arbetsrum (dock max 3000 kr/mån) i tre år. Du som söker ska antingen ha ett befintligt arbetsrum, eller vara beredd att hyra ett arbetsrum inom ca tre månader efter tilldelat stipendium. Stipendiet utbetalas mot uppvisande av t ex hyreskontrakt eller hyresavi.

Stiftelsen kan tyvärr inte bistå med förmedling av lämpliga arbetsrum utan det åligger stipendiaten. Rummet kan ligga var som helst i Sverige, men kan inte ligga i den sökandes/sökandens familjs bostad (där sökande har sin hemvist) eller i annan egen fastighet (t ex sommarstuga).

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Ange i ansökan:

-Namn och kontaktuppgifter
-En redogörelse för ditt behov av arbetsrum
-En redogörelse för din ekonomiska situation
-Om du har ett befintligt arbetsrum eller ej
Bifoga även din verksförteckning.

Ansökan ska vara poststämplad eller stiftelsen tillhanda senast den 17 oktober 2014.

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Villa Vingarnas fond
Box 3157
103 63 Stockholm
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Ytterligare information lämnas av Ewa Ulander, eu@sff.info, 08-545 132 07.