”Två tusen dagar är lika många dagar som varje tecken i denna artikel. Varje enskilt tecken och varje mellanrum. Två tusen dagar har också inneburit brist på tecken, det vill säga på livstecken från vår svenske medborgare, förläggare, poet och yttrandefrihetsvän Gui Minhai. Minhai har, precis som vi alla i vårt land, rätt att använda sig av den rätten – till att själv skriva, men också till att ge ut böcker som ger röst åt dem som motsätter sig inskränkningar av yttrandefriheten.

Avgörande inskränkningar och tystnad kring för världen djupt väsentliga frågor och upplysningar har vi sett i samband med Kina och coronautbrottet, men också när det rör sig om Kinas hantering av minoriteten uigurerna. Det är så diktaturer arbetar. Det är därför av avgörande betydelse och största vikt att vi i omvärlden är trovärdiga och reagerar starkt när vi får veta att sådant pågår.

Sätter man människor i fängelser för påhittade brott, berövar dem deras möjlighet att uttrycka sig och att återvända till sina hemländer, får man också två tusen dagar av protestlistor, bokutgivningar, möten, ständig mediebevakning och en allt större medvetenhet hos omvärlden om yttrandefrihetens betydelse. Att tysta en människa leder till dagliga protester och en allt mer upplyst opinion. Det är så demokratin arbetar.

Två tusen dagar är en alldeles för lång tid om man menar den tid det tagit för Sverige och Europa att ens få till stånd ett diplomatiskt besök hos sin yttrandefrihetsfånge. Men två tusen tecken räcker gott och väl för att vi alla ska inse att vi i den fria världen måste fortsätta att uppmuntra människor att uttrycka sina åsikter, skapa grogrund för kraftfulla protester och nödvändiga avslöjanden när det gäller väsentliga upplysningar och sanningar nödvändiga för våra liv och vår hälsa. Med en ökad rädsla för repressalier och misstankar om demokratiska länders oförmåga att värna yttrandefriheten blir två tusen dagar en alltför lång tid. Familjer och folkslag hinner utplånas och pandemier spridas.

Därför är det nu dags att få hem Gui Minhai och sätta punkt.

Kurdo Baksi, författare
Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund”

Porträttet av Gui Minhai är tecknat av Nina Hemmingsson.