Som väl alla har noterat är förbundsstämman 2020 flyttad till den 29 augusti. En separat kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar 90 dagar före stämman.

Men första delen av förbundets verksamhetsberättelse finns nu tillgänglig här.