Sveriges Författarförbund har under många år haft nära kontakter med författare och litterära översättare i Belarus, genom vårt samarbete och utbyte med det oberoende belarusiska författarförbundet (Union of Belarusian Writers, UBW). Vi har under de år vi samarbetat kunnat följa hur situationen för yttrandefriheten, kulturen, civilsamhället och oberoende media i Belarus har försämrats alltmer.

Ända sedan Aleksandr Lukasjenka kom till makten 1994 har UBW och dess medlemmar förföljts och trakasserats på olika sätt. UBW har slängts ut från sina lokaler och man har tagit ifrån dem deras förlag och tidskrifter. Medlemmarna kan inte publicera sig på statliga förlag, de förbjuds att framträda på statliga institutioner som skolor, bibliotek och museer, och de förtigs i statlig media. Regimen har försökt att stänga ner förbundet och medlemmar har hotats med avsked från sina arbeten om de inte avsäger sig medlemskapet. Lukasjenka har också skapat ett eget regimlojalt författarförbund, som till skillnad från det oberoende får statligt stöd för sin verksamhet.

Många av UBW:s medlemmar skriver på belarusiska, och en viktig uppgift för förbundet är att försvara och främja det belarusiska språket. Den belarusiska regimen associerar det belarusiska språket med opposition, och därför motarbetas det aktivt inom alla delar av samhället, till förmån för ryska språket. Detta har lett till att det belarusiska språket nu har blivit ett hotat minoritetsspråk i landet.

Efter det senaste illegitima presidentvalet i augusti 2020 och de efterföljande stora folkliga protesterna, har regimens förtryck och brutala våld mot befolkningen nått nya nivåer. Tiotusentals människor har gripits och många har utsatts för brutal misshandel och tortyr, eller tvingats ut ur landet. Kulturarbetare är en av de grupper som regimen specifikt gett sig på, och flera författare, översättare, förläggare, musiker och skådespelare har gripits.

Författarförbundet följer noga utvecklingen i Belarus och stöder författarnas kamp för yttrandefrihet och för att få uttrycka sig på sitt modersmål. Vi har gjort flera uttalanden, uppvaktat svenska politiker och initierat och deltagit i aktioner till stöd för hotade kollegor i Belarus.