Sveriges Författarförbunds Radiopris utdelas till litterär upphovsperson som bidragit till att befästa och utveckla ljudradions ställning som medium för skön-, fack- eller barn- och ungdomslitterära prestationer. Priset på 50.000 kronor har delats ut en gång per år sedan år 2000.

Pristagare

2022 Shang Imam

2021 Martin Wicklin

2020 Bengt Bok

2019 Stina Wollter

2018 Jack Werner

2017 Manuel Cubas

2016 Helen Ardelius

2015 Lennart Wretlind

2014 Eva Staaf

2013 Martin Johnson

2012 Pamela Jaskoviak

2011 Birgitta Tollan

2010 Lars Palmgren

2009 Sara Lundin

2008 Kjell Alinge

2007 Magnus Arvidson

2006 Lars Hermansson

2005 Jenny Teleman

2004 Hanna Hartman

2003 Louise Epstein

2002 Ulrika Knutson

2001 Katarina Wikars

2000 Rolf Wohlin