Madeleine Gustafsson-priset är ett kritikerpris som instiftades 2018 och som delades ut för första gången i november 2019. Det ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under året.

Priset tillkom efter mångåriga diskussioner inom Författarförbundet som sett ett ökat behov av en stärkt litteraturkritik. Kritiken är oundgänglig för ett konstruktivt och demokratiskt litteraturklimat. Arbetet med att ta fram en pristagare bedrivs av utsedda ledamöter i Sveriges Författarförbunds styrelse. Madeleine Gustafsson har en informell roll under arbetet och närvarar vid prisutdelningen. Priset ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under året. Prissumman är 50 000 kronor.

Bidra till prissumman

För att kunna dela ut kritikerpriset är vi beroende av bidrag. Alla bidrag är välkomna, stora som små. Om så önskas nämns bidragsgivare vid tillkännagivandet, vid prisutdelningen samt i pressmeddelanden. Vid erhållna bidrag som överskrider prissumman sparas bidrag till nästkommande år.

Bidrag betalas in på BG 878-8028, eller kontakta oss om ni hellre vill ha en faktura. Privatpersoner får gärna swisha till 1233470580, märk bidraget ”kritiker”.

2023 års pristagare: Valerie Kyeyune Backström

Valerie Kyeyune Backström är litteraturkritiker, kulturskribent och författare. Hon var en av initiativtagarna till plattformen Rummet, har varit chefredaktör för tidskriften Bang, frilansat för att antal olika tidskrifter, bland annat den samnordiska Kunstkritikk och är för närvarande vikarierande litteraturredaktör på Expressen. Som författare debuterade hon 2020 med romanen Ett nytt England.
Läs juryns motivering här.
Läs artikeln Människor med och utan doktorshatt läser kritik som Valerie Kyeyune Backström  skrev i Expressen sedan hon mottagit priset.

2022 års pristagare: Kristoffer Leandoer

Kristoffer Leandoer är författare, översättare och litteraturkritiker, under senare år framför allt på Svenska Dagbladet. Som författare debuterade han 1987 med diktsamlingen Dykarklocka och har därefter publicerat en lång rad böcker i ett brett spektrum av genrer, senast Längta hem, längta bort om litteratur på flykt (2020) och diktsamlingen Upphörligheten (2021). Essäistiskt, i sina översättningar och introduktioner har han rört sig på kontinenten, framför allt i Frankrike.
Läs juryns motivering här.
Läs artikeln Konsten att skriva färdigt någon annans bok som Kristoffer Leandoer skrev sedan han tagit emot priset.

2021 års pristagare: Björn Kohlström

Björn Kohlström är gymnasielärare i svenska och engelska på Per Brahegymnasiet i Jönköping, kritiker på Jönköpings-Posten, har skrivit i en rad andra tidningar och tidskrifter, suttit i juryn för Augustpriset och Borås debutantpris och kom 2010 ut med en biografi om Virginia Woolf. Han startade 2006 en bokblogg under pseudonymen Bernur. Numera återfinns hans texter på howsoftthisprisonis.blogspot.
Läs juryns motivering här.
Läs artikeln som Björn Kohlström skrev sedan han tagit emot priset.

2020 års pristagare: Ulla Rhedin

Litteraturkritikern Ulla Rhedin är även forskare, universitetslärare och föreläsare. Hon disputerade 1993 med avhandlingen Bilderboken – på väg mot en teori, har redigerat en rad fackböcker i bilderboksteori och skrivit bilderbokskritik i Dagens Nyheter sedan 1980. De senaste tio åren har hon varit verksam som gästlärare på HDK/Valands fortbildningskurser i bilderboksberättande.
Läs juryns motivering här.
Ulla Rhedins artikel I huvudet på en bilderbokskritiker som skrevs i samband med mottagandet av priset finns att läsa här.

2019 års pristagare: Hanna Nordenhök

Hanna Nordenhök är förutom litteraturkritiker känd som författare, poet och översättare. 2018 disputerade hon vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet med avhandlingen Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript.
Läs juryns motivering här.
Hanna Nordenhöks artikel som skrevs i samband med mottagandet av priset finns att läsa här.