Madeleine Gustafsson-priset är ett kritikerpris som instiftades 2018 och som delades ut för första gången i november 2019. Det ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under året.

Priset tillkom efter mångåriga diskussioner inom Författarförbundet som sett ett ökat behov av en stärkt litteraturkritik. Kritiken är oundgänglig för ett konstruktivt och demokratiskt litteraturklimat. Arbetet med att ta fram en pristagare bedrivs av utsedda ledamöter i Sveriges Författarförbunds styrelse: Annelie Bränström-Öhman, Jörgen Gassilewski, Alva Dahl. Madeleine Gustafsson har en informell roll under arbetet och närvarar vid prisutdelningen.
Priset ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under året. Prissumman är 50 000 kronor.

2020 års pristagare: Ulla Rhedin

Litteraturkritikern Ulla Rhedin är även forskare, universitetslärare och föreläsare. Hon disputerade 1993 med avhandlingen Bilderboken – på väg mot en teori, har redigerat en rad fackböcker i bilderboksteori och skrivit bilderbokskritik i Dagens Nyheter sedan 1980. De senaste tio åren har hon varit verksam som gästlärare på HDK/Valands fortbildningskurser i bilderboksberättande.
Läs juryns motivering här.
Ulla Rhedins artikel I huvudet på en bilderbokskritiker som skrevs i samband med mottagandet av priset finns att läsa här.

2019 års pristagare: Hanna Nordenhök

Hanna Nordenhök är förutom litteraturkritiker känd som författare, poet och översättare. 2018 disputerade hon vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet med avhandlingen Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript.
Läs juryns motivering här.
Hanna Nordenhöks artikel som skrevs i samband med mottagandet av priset finns att läsa här.