Madeleine Gustafsson-priset är ett kritikerpris som instiftades 2018 och som delades ut för första gången i november 2019. Det ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under året.

Priset tillkom efter mångåriga diskussioner inom Författarförbundet som sett ett ökat behov av en stärkt litteraturkritik. Kritiken är oundgänglig för ett konstruktivt och demokratiskt litteraturklimat. Arbetet med att ta fram en pristagare bedrivs av utsedda ledamöter i Sveriges Författarförbunds styrelse: Annelie Bränström-Öhman, Jörgen Gassilewski, Alva Hjulman Dahl och Per Wirtén. Madeleine Gustafsson har en informell roll under arbetet och närvarar vid prisutdelningen.
Priset ges till en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under året. Prissumman är 50 000 kronor.

2022 års pristagare: Kristoffer Leandoer

Kristoffer Leandoer är författare, översättare och litteraturkritiker, under senare år framför allt på Svenska Dagbladet. Som författare debuterade han 1987 med diktsamlingen Dykarklocka och har därefter publicerat en lång rad böcker i ett brett spektrum av genrer, senast Längta hem, längta bort om litteratur på flykt (2020) och diktsamlingen Upphörligheten (2021). Essäistiskt, i sina översättningar och introduktioner har han rört sig på kontinenten, framför allt i Frankrike.
Läs juryns motivering här.
Läs artikeln Konsten att skriva färdigt någon annans bok som Kristoffer Leandoer skrev sedan han tagit emot priset.

2021 års pristagare: Björn Kohlström

Björn Kohlström är gymnasielärare i svenska och engelska på Per Brahegymnasiet i Jönköping, kritiker på Jönköpings-Posten, har skrivit i en rad andra tidningar och tidskrifter, suttit i juryn för Augustpriset och Borås debutantpris och kom 2010 ut med en biografi om Virginia Woolf. Han startade 2006 en bokblogg under pseudonymen Bernur. Numera återfinns hans texter på howsoftthisprisonis.blogspot.
Läs juryns motivering här.
Läs artikeln som Björn Kohlström skrev sedan han tagit emot priset.

2020 års pristagare: Ulla Rhedin

Litteraturkritikern Ulla Rhedin är även forskare, universitetslärare och föreläsare. Hon disputerade 1993 med avhandlingen Bilderboken – på väg mot en teori, har redigerat en rad fackböcker i bilderboksteori och skrivit bilderbokskritik i Dagens Nyheter sedan 1980. De senaste tio åren har hon varit verksam som gästlärare på HDK/Valands fortbildningskurser i bilderboksberättande.
Läs juryns motivering här.
Ulla Rhedins artikel I huvudet på en bilderbokskritiker som skrevs i samband med mottagandet av priset finns att läsa här.

2019 års pristagare: Hanna Nordenhök

Hanna Nordenhök är förutom litteraturkritiker känd som författare, poet och översättare. 2018 disputerade hon vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet med avhandlingen Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript.
Läs juryns motivering här.
Hanna Nordenhöks artikel som skrevs i samband med mottagandet av priset finns att läsa här.