Sveriges Författarförbund stöder och verkar aktivt för fristadsprogrammet.

Vi författare och konstnärer stärks alltid av att stå enade både lokalt och över nationsgränser. Fristäderna räddar liv, inte bara författarens eget.

För varje författare som får verka fritt ökar friheten för tusentals andra människor. Att försvara andras yttrandefrihet är det bästa sättet att försvara sin egen.

Det är därför vårt ansvar att vara med och bidra till att våra städer står till förfogande för utländska författare i akut behov av skydd från förföljelse.

Gunnar Ardelius, före detta ordförande i Sveriges Författarförbund

Fristadsprogrammet uppstod som stöd för förföljda och hotade skribenter. Inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) finns omkring 40 fristäder globalt. Flera av dem finns i Sverige (2015): Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Sigtuna, Skellefteå, Stockholm, Växjö, Uppsala. Fler tillkommer kontinuerligt. Fristadsprogrammet har på senare tiden också kommit att omfatta utövare inom andra konstområden som drabbas av censur och förtryck.

Klicka här för guider för fristadsförfattare på flera olika språk.

Fristadsförfattare

För att stärka nätverken kring fristadsförfattarna har Sveriges Författarförbund, tillsammans med Det fria ordets hus i Växjö och Svenska PEN, utarbetat ett nytt inslag i Författarförbundets verksamhet: fristadskollegor, i syfte att skapa förutsättningar för ett utökat, förstärkt och fördjupat kollegialt utbyte och personliga möten mellan fristadsförfattarna och Författarförbundets medlemmar. Verksamheten bygger på ett slags mentorskap, där Författarförbundets medlemmar kan bli ”mentorer” åt en fristadsförfattare. Uppdraget är frivilligt och ideellt.

Fristadsförfattarna erbjuds kostnadsfritt medlemskap i Sveriges Författarförbund under sina fristadsår i Sverige. Deras behov av stöd från kollegor handlar dels om allmän kännedom om Författarförbundets verksamhet, och dels om mer specifika råd kring översättningar och utgivningar, men också om förlagsrelaterade frågor (t.ex. distribution och marknadsföring).

Författarförbundets kollegiala mentorskapsverksamhet är ett komplement till de nätverk som finns kring fristadsprogrammet. Förbundsmedlemmarna kan bidra med kunskap om skrivande, översättande och litteraturbranschen (som fristadskoordinatorerna inte kan förväntas ha i samma utsträckning). Att stärka fristadsförfattarna genom ett kollegialt utbyte med författare och översättare i Sverige är ett initiativ som stöder fristadsförfattarnas eget skapande. Det främjar och ökar deras möjlighet att ta del av och delta i konstnärliga och sociala sammanhang.