Sveriges Författarförbund har en omfattande internationell verksamhet, främst inriktad på utbyte med andra länders författare och författarfackliga organisationer.

Samarbetsorganisationer

Det traditionella samarbetet inom Norden (i Nordiska Författar- och Översättarrådet) och i Europa (i European Writers’ Council) har under senare år kompletterats genom ett vidgat kulturellt kontaktnät vilket har lett till Baltic Writers’ Council kring författar- och översättarhuset i Visby. Översättarsektionen har representation i Ceatl, samarbetsorganisationen för europeiska översättarförbund.

Internationellt utbyte

Sveriges Författarförbund har också en verksamhet inriktad på utbyte både med andra författar- och översättarorganisationer och med enskilda författare. Författarförbundet står årligen som värd för ett stort antal författare och översättare som vill informera sig och sina organisationer om förbundets verksamhet, svensk kulturpolitik och skapa kontakter med svenskt kulturliv och svenska författare. Förbundet tar också initiativ till resor för svenska författare och översättare till utlandet.

Bidrag till det internationella utbytet har ställts till Författarförbundets förfogande av framförallt Sida och Svenska Institutet.

Sist men inte minst arrangerade Författarförbundet kongressen WALTIC – Writers’ and Literary Translators’ International Congress – i Stockholm den 29 juni-2 juli 2008 och i Istanbul, Turkiet den 2-5 september 2010.

Internationella gästhem

Sveriges Författarförbund har sammanställt en lista över internationella gästhem som tar emot författare, översättare och andra kulturutövare. I Författarnas hus i Stockholm finns också ett gästhem som tar emot utländska författare och översättare, Författarnas Internationella Gästhem.

Kontakt

Har du frågor om Författarförbundets internationella verksamhet? Kontakta ewa.ulander@forfattarforbundet.se