Chefredaktör och ansvarig utgivare
Anders Rydell forfattaren@forfattarforbundet.se

Prenumerationsärenden
Carina Berg carina.berg@forfattarforbundet.se

Annonsbokning
Anders Rydell forfattaren@forfattarforbundet.se