Sveriges Författarförbund medverkar årligen på Bokmässan, som äger rum i Göteborg torsdag-söndag sista helgen i september. På Litteraturscenen har vi totalt ett sjuttiotal programpunkter. Det är författare som berättar om sina senaste verk och sitt författarskap, paneldebatter om aktuella ämnen och prisutdelningar. Litterturscenen är upphovspersonernas scen och därför vill vi belysa författarnas och översättarnas villkor. Under de senaste åren har förbundet delat scen och monter med Författarcentrum.

Litteraturscenens program

Litteraturscenens program sätts ihop av Författarförbundet och Författarcentrum i samarbete med förlagen. De båda organisationernas medlemmar ges möjlighet att anmäla sitt intresse att medverka, men då vi brukar få flera hundra intresseanmälningar är det endast de författare och översättare som är aktuella med en ny bok och som inte har medverkat på scenen under de senaste åren som kan komma i fråga. När programmet sätts ihop tas också hänsyn till mässans aktuella teman.

Författarförbundets medlemmar brukar ha fri entré till bokmässan och vara välkomna till det medlemsmingel som under senare år arrangerats på Akademin Valand under torsdagskvällen. Med anledning av pandemin genomfördes bokmässan digitalt hösten 2020. Även i år, 2021, genomförs mässan digitalt, om än med en mycket begränsad publik på plats i de rum från vilka mässprogrammen sänds. Författarförbundets medlemmar erbjuds inte någon särskild rabatt i år.

Sektionernas medverkan på bokmässan

Författarförbundets olika sektioner (Bult, Minerva, Skönlitterära sektionen och Översättarsektionen) och Författarcentrums olika regioner (Norr, Syd, Väst, Öst) har egen programtid på Litteraturscenen. Översättarsektionen brukar dock förlägga sina programpunkter till Rum för översättning.

För mer information

Ewa Ulander, förbundssekreterare
Åsa Nordlinder, kommunikatör