Britt-Marie Ingdén-Ringselle, ordförande
Britt-Marie Ingdén-Ringselle, översättare. På översättarsektionens sida finns en intervju med Britt-Marie för den som vill veta mer. ingdenringselle@gmail.com | 073 686 06 87

Anja Gatu, ledamot
Författarförbundets förbundsstyrelses representant. gatuanja@gmail.com

Maria Heimer, ledamot
Författare, föreläsare och före detta skolbibliotekarie. Minervas representant i biblioteksrådet. info@mariaheimer.se

Balsam Karam, ledamot
Författare och bibliotekarie, arbetar på Rinkeby bibliotek i Stockholm. Går att nå på balsamkaram@gmail.com eller vid ett besök på vad Balsam anser är världens bästa bibliotek.

Nina Källmodin, ledamot
Författare, journalist och före detta skolbibliotekarie. Representerar Författarförbundets barn- och ungdomslitterära sektion i Biblioteksrådet och i Nationella skolbiblioteksgruppen. ninakallmodin@outlook.com

Johan Sandberg McGuinne, ledamot
Ordförande för den samiska författarföreningen Bágo Čálliid Siebrie. Har suttit med i Författarförbundets samiska råd. När han inte befinner sig i ett klassrum och undervisar i sydsamiska, engelska eller tyska, så översätter, slöjdar eller skriver han.
johan.sandberg@edu.lycksele.se