Sveriges Författarförbund presenterar en studie där tolv personer ger synpunkter på utbudet på finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani. Resultaten ger en sammansatt bild:

• ”Det finns bibliotek som på ett självklart sätt arbetar med minoriteterna och inkluderar dessa grupper i verksamheten”, säger Tuija Nieminen Kristofersson som gjort studien.

• Andra bibliotek har bara kommit halvvägs. Media köps in och bibliotek upplåter lokaler för kulturprogram som minoritetsgruppen själv får ordna. Utställningar om minoritetsgrupperna utan medverkan från dem kan ge en felaktig bild av dessa grupper. Gallring av böcker innebär att klassiker på minoritetsspråk försvinner och är svåra att ersätta.

• ”Det är anmärkningsvärt att bibliotek inte lyssnar på minoritetsgruppernas förslag på bokinköp och författarframträdande”, säger Tuija Nieminen Kristofersson. ”I något fall kan bibliotek ha en närmast diskriminerande attityd.”
Det finns i de samiska och romska grupperna språk som behöver hjälp med att överleva. Biblioteken kan medverka till detta genom att arbeta med kulturverksamhet på dessa språk.

Rapporten finns att ladda ner här: Tolv minoritetsröster om biblioteken

Mer information lämnas av Tuija Nieminen Kristofersson (tankhbkk@hotmail.com)